This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Podział pracy na projekt Redmine - dlaczego to robisz?

Pierwsze kroki przydzielanie zadań do planu pomijając Struktura rozkładu pracy Może wyglądać na kuszące, ale może być zaskoczony przy realizacji tego planu.

Czas na budowę rozkładu pracy (lub rozkładu projektu) oznacza, że ​​jest w stanie Efektywnie pracować w całym projekcie, Od fazy początkowej do zamknięcia.

Podział zarządzania projektami jest kluczem do organizacji pracy zespołowej w mniejszych częściach, które można lepiej zarządzać pojedynczo. Aby to zrobić, potrzebujesz tylko jednego narzędzia - WBS (struktura podziału pracy).

Jaka jest struktura podziału pracy (WBS)?

Funkcjonalność WBS oparta jest na hierarchicznej metodzie dystrybucji projektu na mniejsze rezultaty. Projekty można zaplanować w podobny sposób, jak dzisiejsze coraz bardziej popularne i skuteczne metody mapowania umysłu.

Dzięki rozkładowi projektu do podprojektów i podadek można Planuj szybciej iz większym naciskiem Na strukturze logicznej.

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Jakie są zalety dekompozycji projektu Redmine?

Struktura podziału pracy umożliwia określenie zadań w formie "ziarnistej". Jeśli tam są Pakiety robocze, Tj. Zadań i ich podrzędnych zadań, jasno zidentyfikowanych, umożliwia:

  • Utwórz dokładniejsze szacunki czasu i kosztów
  • Wyjaśnij zakres projektu
  • Określenie i ograniczenie ryzyka
  • Większa kontrola nad przebiegiem projektu
  • Utwórz bardziej dokładny plan
  • Aby lepiej zrozumieć wpływ zmian skali
  • Użyj szacunkowych kosztów dla przyszłych projektów
  • Wpływ na przyszłe wdrożenie metodologii WBS

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Jakie są braki i wyzwania WBS?

Pomimo wielu korzyści, warto pamiętać niektóre z problemów Możesz wejść, jeśli nie używasz poprawnie WBS. Na przykład:

Nie wpadaj w szczegóły

Uzyskanie szczegółowych wyników przynosi wydajność, ale gdy szczegóły są zbyt wysokie, wynik będzie tylko stratą czasu i niepotrzebnego zużycia zasobów. Dobrym poziomem szczegółowości jest najlepszy kontakt z zespołem.

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Zwiększ dynamikę zespołu

WBS jest działalnością zespołową, która wymaga umiejętności utrzymania zespołu na właściwym torze i zachęcania do uczestnictwa wszystkich członków. Jeśli członek zespołu nie ma powodu, aby dzielić się swoimi pomysłami, może stracić ważne informacje.

Praca z WBS jako plan

WBS dostarcza szczegółowe informacje niezbędne do osiągnięcia celów projektu. To nie jest plan, harmonogram, ale wizualna reprezentacja projektu, który może być udostępniany zainteresowanym stronom.

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Łatwy Redmine 2018 - WBS

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokumentację techniczną.

Autor: Lukáš Beňa

Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2019
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2019

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or