This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść
{SCOpenGraph description = Od 9. 12. 2014, oficjalną wersją Easy Redmine jest 5.0. Zgodna wersja Redmine to 2.6.0. Dostępne do pobrania w Twojej strefie klienta. }

Aktualizacja Wersja: Łatwy Redmine 5.0 jest zwolniony

Począwszy od 9. 12. 2014, oficjalna wersja jest łatwy Redmine 5.0, Kompatybilny jest wersja Redmine 10.

Dostępne do pobrania w strefę klienta.

Chcielibyśmy podziękować naszym Klientom za pobyt drodzy pacjenta z opóźnieniem nowego wydania wersji. Zrobiliśmy dla Twojego dobra :)

Nadal będzie jeszcze uwalnianiu do końca roku.

ER5

Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2019
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2019

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or