Zaloguj się
en

język polski lub języki obce

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Tłumaczenie maszynowe

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Usługi wdrożeniowe

1. Ogólne warunki

Jeśli nie zostanie to wyraźnie określone inaczej, wszystkie spotkania są dostarczane za pośrednictwem wirtualnego rozwiązania do spotkań. Wszyscy uczestnicy wezmą udział indywidualnie i będą wyposażeni w zestaw słuchawkowy.

Zakres pakietów opiera się na naszym najlepszym doświadczeniu. Zwykle jest to minimalny zakres wdrożenia. Jednak każda implementacja jest wyjątkowa i dlatego czasem potrzebny jest dodatkowy czas, ze względu na specyficzne wymagania klientów. Konsultanci Easy Redmine mogą dostarczyć raport spędzonego czasu na żądanie.

Jeśli nie zostało to wyraźnie określone inaczej, implementacja jest dostarczana w języku angielskim; wszystkie dokumenty i pisemna dokumentacja zostaną dostarczone w języku angielskim.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Nowe wersje aplikacji

Cały czas rozwijamy i ulepszamy aplikację. Nowe wersje są wydawane w następujących cyklach:

 • Nowa wersja jest wydawana co trzy miesiące
 • Opracowanie nowej wersji jest zawieszone na miesiąc przed wydaniem, aby można było ją przetestować
 • Poprawki są wydawane co 14 dni

Twoje sugestie związane z opracowywaniem aplikacji będą wdrażane w przypadkach, gdy będą one korzystne dla większości naszych klientów i zgodnie z naszą strategią rozwoju produktu. Naszym celem jest ułatwienie zarządzania projektami.

2.2. Proces współpracy

Doceniamy otwartą komunikację. Wchodzimy w proces wspólnego wdrażania nowego oprogramowania w twojej firmie. Uważamy, że jest to korzystne dla obu stron, jeśli udostępniamy ważne informacje otwarcie i na czas.

Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkań online, rozmów telefonicznych i osobistych spotkań. Do pomyślnego zakończenia procesu wdrażania potrzebna jest wzajemna komunikacja na poziomie operacyjnym. Z tego powodu każda strona powinna zareagować szybko, gdy skontaktują się z nią partnerzy. Zwykle jesteśmy w stanie zareagować w ciągu dwóch dni roboczych.

Podczas wdrożenia konsultant będzie współpracował z naszymi innymi działami wewnętrznymi. Rozwiązania problemów, które nie są bezpośrednio związane z wdrożeniem, zostaną dostarczone przez nasz zespół wsparcia. Jeśli zajdzie potrzeba interwencji na serwerze klienta lub innej konsultacji z serwerem, komunikacja zostanie przekazana naszym specjalistom od obsługi serwerów. Jeśli nie jesteś w pełni usatysfakcjonowany pracą działów wsparcia podczas wdrażania, poinformuj o tym swojego konsultanta. Twoja opinia jest dla nas ważna.

2.3 WCZEŚNIEJSZE WNIOSKI (MD) i raportowanie spędzonego czasu

Informacje na temat liczby WNIOSKÓW opłaconych z góry można znaleźć w tabeli wprowadzającej tego protokołu. Wdrożenie jest zwykle przeprowadzane zdalnie. Jeśli wolisz osobiste spotkania, możesz je zorganizować w biurach Easy Software. Jeśli wolisz umówić się na spotkanie w swojej siedzibie, możliwe jest pokrycie kosztów podróży z opłaconego z góry budżetu (zakres realizacji). Koszty podróży mogą być fakturowane osobno. Opłacamy za cały czas podróży konsultanta z / do siedziby klienta.

Raporty spędzonego czasu są zazwyczaj wysyłane do klienta, gdy zostanie wydana około połowa WSPARCIA wdrożeniowego z opłaconego z góry budżetu, a następnie, gdy pozostanie kilka ostatnich godzin. Niezależnie od raportu czasowego konsultant przedstawia propozycję spędzenia pozostałych godzin.

Wdrożenie składa się z następujących etapów. Suma czasu spędzonego na każdej fazie jest równa całkowitemu opłaconemu z góry budżetowi MANDAYS. Najniższa wartość czasu pobierana od klienta wynosi 0,25 godziny.

 • Wstępna analiza
 • Pierwsze spotkanie online
 • Konfiguracja aplikacji (nakład pracy zależy od złożoności wymagań dotyczących ustawień)
 • Trening
 • Dodatkowe wymagania dotyczące konfiguracji
 • Wsparcie podczas wdrażania i testowania podczas wdrażania (e-maile, połączenia telefoniczne)

W szczególności WNIOSKI z przedpłaconego budżetu obejmują następujące działania:

 • Czas konsultanta spędził na pracach nad wdrożeniem, konfigurując aplikację
 • Analiza Twoich wymagań
 • Wewnętrzne konsultacje Twoich wymagań
 • Wymagane konsultacje
 • Rysowanie różnych scenariuszy wdrażania Twoich wymagań
 • Przygotowanie i aktualizacje protokołu implementacji
 • Spotkania związane z wdrażaniem i rozmowy telefoniczne
 • Trening
 • Komunikacja e-mailowa z konsultantem
 • Organizacja, planowanie i planowanie spotkań
 • Koordynacja działów wewnętrznych, jeśli ich zaangażowanie jest potrzebne (wsparcie, specjalista ds. Serwerów)
 • Czas spędzony przez konsultanta na podróży (chyba że jest płacony osobno, patrz akapit pierwszy)
 • Zarządzanie projektem wdrożeniowym
 • Jeśli pewne zachowanie systemu jest zgłaszane jako błąd, ale ostatecznie okazało się, że jest ono poprawne, czas spędzony przez konsultanta na tym żądaniu jest również pokryty z budżetu
 • Praca specjalistów serwera na twoim serwerze
 • Praca specjalistów od serwerów zajmujących się Twoimi prośbami

Następujące działania nie są objęte budżetem przedpłaconym, a zatem nie są opłacane przez klienta:

 • Praca zespołu wsparcia
 • Naprawianie możliwych błędów

2.4. Zwiększenie budżetu przedpłaty

Możliwe jest zwiększenie budżetu prepaid MANDAYS dopiero po potwierdzeniu. Stawka MANDAY (MD) wynosi 490 EUR bez VAT. Zwiększenie przedpłaconego budżetu jest zwykle konieczne z następujących powodów:

 • Okazuje się, po wstępnej analizie, że pierwotne oszacowanie WSPARCIA wdrożeniowego było zbyt niskie. Konsultant dostarczy ci zaktualizowaną prognozę działań, które należy wykonać, aby konkurować z wdrożeniem. Plan ten pokaże także, które działania wymagają szczególnej uwagi (WSPARCIA), niż pierwotnie szacowano
 • Jeśli chcesz być informowany o spędzonym czasie częściej niż w akapicie powyżej.
 • Nie jest możliwe wdrożenie wymagań w standardowym interfejsie aplikacji, dlatego potrzebny jest niestandardowy rozwój.
 • Wsparcie na twoim serwerze nie zostało uwzględnione przy szacowaniu MANDAYS wdrożenia, ale mimo to jest wymagane.
 • Wymagane jest dodatkowe szkolenie (które nie zostało uwzględnione w pierwotnej wycenie)
 • Podczas procesu wdrażania staje się oczywiste, że liczba WNIOSKÓW opłaconych z góry nie wystarcza, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

W pełni funkcjonalny, chroniony SSL, codzienne kopie zapasowe, w Twoim Geo