This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Czas arkusze

Jest to wtyczka Easy Redmine dla Czas spędzony raporty dotyczące projektów lub zadań. Użytkownicy mogą tworzyć cotygodniowe arkusze czasu, a menedżerowie kontrolować je i zatwierdzać.

Kluczowe cechy:

  • Tabela tygodniowa dla wpisy czasu wsadowego do projektów lub zadań
  • Wszystkie wpisy czasowe utworzone w inny sposób są zsynchronizowane z arkuszem czasu
  • Funkcje blokady i zatwierdzania
  • Role i uprawnienia - pracownicy mogą tworzyć arkusze czasu, które mogą zatwierdzić menedżerowie
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2019
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2019

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or