This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

przyciski akcji

Przyspiesz powtarzalne czynności, takie jak aktualizacja zadania lub przypisanie biletu pomocy technicznej do wybranego pracownika za pomocą przycisków akcji. Po prostu otwórz listę zadań (lub biletów) i przeciągnij i upuść jeden do wstępnie ustawionego przycisku akcji, który może przeprowadzić dowolną aktualizację zadania, w tym zmianę cesjonariusza, trackera lub priorytetu.

Kluczowe cechy:

  • szybka aktualizacja zadania za pomocą techniki przeciągnij i upuść
  • możliwe do aktualizacji dowolne funkcje zadania
  • dostosuj przyciski akcji za pomocą etykiet i kolorów
  • zawierać niestandardowe pola w akcję przycisku
  • pełny przegląd przycisków akcji dostępnych w menu Więcej
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 10
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or