This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Globalne role według typów użytkowników

Każdy typ użytkownika może mieć wstępnie zdefiniowana rola domyślna, eliminując w ten sposób potrzebę przypisania roli nowo utworzonym użytkownikom określonych typów użytkowników. Ze względu na prostotę domyślne role użytkownika są zredukowane do kilku najczęstszych ról w organizacji. Gdy zaprosisz nowego użytkownika do systemu, możesz mu przypisać określoną rolę przed wysłaniem zaproszenia. Dla każdego typu użytkownika dostosowany osobisty pulpit nawigacyjny jest dostępny do natychmiastowego użycia.

Kluczowe cechy:

  • Rola może zostać przypisana automatycznie podczas tworzenia nowego użytkownika

  • Wybór spośród najczęstszych ról w organizacji

  • Zaproś nowych użytkowników z predefiniowaną rolą globalną

  • Osobisty pulpit nawigacyjny dla każdej globalnej roli użytkownika

Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 10
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or