This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Zadowolony

Globalne role według typów użytkowników

Każdy typ użytkownika może mieć wstępnie zdefiniowana rola domyślna, thus eliminating the need to assign a role to newly created users of specific user types. For the sake of simplicity, default user roles are reduced to a few most common roles in an organization. When you invite a new user to the system, you may assign him a specific role before you send the invitation. For each user type, a customized osobisty pulpit nawigacyjny jest dostępny do natychmiastowego użycia.

Kluczowe cechy:

  • Rola może zostać przypisana automatycznie podczas tworzenia nowego użytkownika

  • Wybór spośród najczęstszych ról w organizacji

  • Zaproś nowych użytkowników z predefiniowaną rolą globalną

  • Osobisty pulpit nawigacyjny dla każdej globalnej roli użytkownika

Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2018
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2018

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or