Globalne role według typów użytkowników

Każdy typ użytkownika może mieć wstępnie zdefiniowana rola domyślna, eliminując w ten sposób potrzebę przypisania roli nowo utworzonym użytkownikom określonych typów użytkowników. Ze względu na prostotę domyślne role użytkownika są zredukowane do kilku najczęstszych ról w organizacji. Gdy zaprosisz nowego użytkownika do systemu, możesz mu przypisać określoną rolę przed wysłaniem zaproszenia. Dla każdego typu użytkownika dostosowany osobisty pulpit nawigacyjny jest dostępny do natychmiastowego użycia.

Kluczowe cechy: 

  • Rola może zostać przypisana automatycznie podczas tworzenia nowego użytkownika

  • Wybór spośród najczęstszych ról w organizacji

  • Zaproś nowych użytkowników z predefiniowaną rolą globalną

  • Osobisty pulpit nawigacyjny dla każdej globalnej roli użytkownika

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji