This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Budżety projektów i przepływy pieniężne

To jest wtyczka, która monitoruje przychody, koszty, koszty wynagrodzeń i końcowy zysk projektu. Pozwala także monitorować wpisy o prawdziwych pieniądzach w kontekście zdefiniowanego planu i zapewnia zestawienie zysków / strat projektów, prognozę przepływów pieniężnych i historię przepływów pieniężnych.

Kluczowe cechy:

  • Plan budżetu w stosunku do rzeczywistości budżetowej
  • Monitorowanie przychodów, kosztów, kosztów wynagrodzeń i zysków, koszty podróży i zwroty
  • Koszty wynagrodzeń obliczane są od czasu spędzonego, pomnożonego przez stawki godzinowe
  • Definicja stawek godzinowych przez role, działania i członków zespołu projektowego
  • Zewnętrzne i wewnętrzne stawki godzinowe
  • Prognozowanie przepływu środków pieniężnych w portfolio projektu
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 10
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or