This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Pulpit finansowy

Raportowanie operacji finansowych jest integralną częścią zarządzania finansami, które pomaga w raportowaniu finansowych aspektów usług biznesowych dla różnych interesariuszy w organizacji, która korzystała z tej usługi, takich jak szefowie jednostek biznesowych, szefowie działów lub szefowie kont.

Kluczowe cechy:

  • Ciągłe śledzenie wszystkich aspektów wyników finansowych w danym okresie
  • Wspólne KPI finansowe jak dochody, zarobki, koszty, wydatki itp.
  • Pokazuje różnicę między całkowitymi opłatami a całkowitymi kosztami w określonym przedziale czasu
  • Informacje heads-up, na wyciągnięcie ręki, może być dalej wykorzystywany do ujawnienia trendów w danym okresie
  • Może służyć jako centralna przestrzeń robocza do zarządzania finansami
  • Dostosuj informacje wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 10
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or