Pulpit finansowy

Raportowanie operacji finansowych jest integralną częścią zarządzania finansami, które pomaga w raportowaniu finansowych aspektów usług biznesowych dla różnych interesariuszy w organizacji, która korzystała z tej usługi, takich jak szefowie jednostek biznesowych, szefowie działów lub szefowie kont.

Kluczowe cechy:

  • Ciągłe śledzenie wszystkich aspektów wyników finansowych w danym okresie
  • Wspólne KPI finansowe jak dochody, zarobki, koszty, wydatki itp.
  • Pokazuje różnicę między całkowitymi opłatami a całkowitymi kosztami w określonym przedziale czasu
  • Informacje heads-up, na wyciągnięcie ręki, może być dalej wykorzystywany do ujawnienia trendów w danym okresie
  • Może służyć jako centralna przestrzeń robocza do zarządzania finansami
  • Dostosuj informacje wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji