Budżety projektów

To jest wtyczka, która monitoruje przychody, koszty, koszty wynagrodzeń i końcowy zysk projektu. Umożliwia również monitorowanie wpisów pieniężnych w kontekście zdefiniowanego planu i zapewnia zestawienie zysków / strat projektów.

Kluczowe cechy:

  • Plan budżetu w stosunku do rzeczywistości budżetowej
  • Monitorowanie przychodów, kosztów, kosztów wynagrodzeń i zysków, koszty podróży i zwroty
  • Koszty wynagrodzeń obliczane są od czasu spędzonego, pomnożonego przez stawki godzinowe
  • Definicja stawek godzinowych przez role, działania i członków zespołu projektowego
  • Zewnętrzne i wewnętrzne stawki godzinowe

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji