This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

zarządzanie Obecność

Ta wtyczka Easy Redmine systemizuje proces obecności w pracy. Pracownicy planują rejestrowanie obecności w kalendarzu stron osobistych. Menedżer ma plany obecności, arkusze i statystyki dla wszystkich użytkowników z możliwością zatwierdzania / odrzucania / komentowania żądanego urlopu.

Kluczowe cechy:

  • Rejestracja uczestników korzystanie z kalendarza osobistego (biuro, urlop chorobowy, urlop, biuro domowe itp.)
  • Planowanie przyszłej obecności w kalendarzu
  • Zezwolenia urlopowe (urlopowe) od menedżerów
  • Automatyczne rejestrowanie obecności dzięki dostępowi do Easy Redmine z określonego adresu IP
  • Integracja z zarządzaniem zasobami - planowana frekwencja wzięta pod uwagę w zarządzaniu zasobami
  • Predefiniowane kalendarze wakacyjne
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwa aktualizacja Redmine
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or