This is automatic translation. If you do not like it, switch to English or another language. Thank you for understanding. OK Show original
Treść

Łączność

Wtyczka Easy Redmine Contacts jestzintegrowany z projektami i CRMi mogą być powiązane z projektami, zadaniami, przypadkami CRM lub wykorzystywane do fakturowania. Kontakty są zawsze dostępne w prawym panelu usługi i mogą być synchronizowane z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami za pośrednictwem CardDav.

Kluczowe cechy:

  • Rodzaje kontaktów - osoba / firma / konto
  • Kontakty mogą byćpowiązane z zadaniami, projektami, sprawami CRM, użytkownikami
  • Wyszukiwanie kontaktów i przycisk "nowy kontakt" znajdują się w prawym panelu usługi
  • Synchronizacjaz innymi urządzeniami
Dodatkowe informacje
Free Trial

Łatwy upgrade Redmine 2018
Najlepsze wtyczki i funkcje
Nowy i mobilny projekt
Uaktualnienia serwera
Globalna chmura

Zacznij Free Trial

Łatwy test Redmine 2018

Pełne, 30 Dni, chronione przez SSL, codzienne archiwizacje, w Twojej lokalizacji geograficznej

or