Zaloguj się
en

język polski lub języki obce

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Tłumaczenie maszynowe

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Efektywniejsze zarządzanie projektami w usługach IT - GRUPO AVALON

Pole:

usługi informatyczne

Zatrudnienie:

400 +

Oryginalne aplikacje:

MS Excel

wdrożenie w:

2020

Grupo Avalon to hiszpańska firma, która zapewnia swoim klientom usługi informatyczne, głównie w zakresie oprogramowania. Portfolio klientów Grupo Avalon składa się głównie z klientów z sektora publicznego i prywatnego usługi finansowe.

Grupo Avalon to firma z dużym doświadczeniem w zakresie różnych technologii rozwoju oprogramowania, zwłaszcza w technologiach Java, Microsoft i COBOL, z szerokim zakresem funkcjonalnym.

Grupo Avalon tak ponad 400 pracowników i 100 projektów, z czego 25% to projekty rozwoju i konserwacji oprogramowania z wykorzystaniem własnych procesów Avalon do tworzenia nowego oprogramowania, ulepszania oprogramowania i rozwiązywania incydentów oprogramowania. 

Grupo Avalon używa metodologie zwinne lub kaskadowe w zależności od wielkości i złożoności projektu.

Z punktu widzenia zwinnych metodologii, Grupo Avalon stosuje framework SCRUM opracowywać i ulepszać oprogramowanie, oraz KANBAN do zarządzania usługami rozwiązywania incydentów oprogramowania.

W przypadku tych projektów Grupo Avalon ma 100 użytkowników w rozwiązaniu SaaS-Cloud Easy Redmine.


Wyzwanie

W ramach rozwoju firmy na kolejne lata i zgodnego z jej zaangażowaniem w jakość, Grupo Avalon zdecydował się na użycie CMMI na poziomie dojrzałości 5 jako model procesu do naśladowania.

Organizacje, które osiągają ten poziom dojrzałości, charakteryzują się projektami wykorzystującymi standardowe procesy, takie jak Łatwe szablony projektów Redmine dla różnych typów ustalonych projektów, dostosowanych do ich cech, które umożliwiają powtarzalność i zarządzanie ilościowe w oparciu o modele statystyczne.

Z kolei organizacje te nie tylko definiują te standardy, ale także zapewniają projektom szereg zasobów procesowych. Easy Redmine jest jednym z tych aktywówi ilościowo zarządzają ustalonymi standardowymi procesami.

Agile Board w Easy Redmine


Rozwiązanie

Strategia Grupo Avalon polegająca na podążaniu za wybranym modelem procesu to oparty na dwóch zasadach:

 • Najpierw proces, a potem narzędzie.
 • Posiadać minimalną liczbę narzędzi o szerokich funkcjonalnościach, które pozwalają skoncentrować jego wykorzystanie na realizacji procesów.

Z punktu widzenia obiektywnego poziomu dojrzałości konieczne jest również, aby narzędzia służyły jako repozytorium metryk i aby ich ekstrakcja w celu ustalenia różne modele statystyczne być skutecznym i wydajnym.

Easy Redmine spełnia te kolejne punkty, ponieważ:

 • Narzędzie zapewnia nam niezbędną elastyczność w realizacji procesów i obsłudze projektów. Pozwala nam również na wdrożenie naszych dwóch ram metodologicznych: SCRUM i wodospad.
 • Funkcjonalności Easy Redmine pozwalają skoncentrować się w jednym narzędziu wszystkie potrzeby w zarządzaniu projektami, nie tylko zadania, ale także wymagania, testowanie, a nawet identyfikowalność między wymaganiami, SW, które obejmują te wymagania, a ich testowaniem.
 • Easy Redmine pozwala na założenie różne rodzaje zadań i zapisuj w nich niezbędne informacje w taki sposób, aby nasze podstawowe wskaźniki były łatwe do obliczenia i uzyskania:
  • Rozmiar wyników różnych procesów.
  • Wysiłek niezbędny do przeprowadzenia różnych procesów.
  • Błędy powstałe w wynikach procesów.
  • Poślizg w planowaniu procesów.
 • Nawet w rozwiązaniu SaaS-Cloud wyodrębnienie tych metryk jest proste dzięki możliwości ustanowienia w elastyczny sposób różnych filtrów ekstrakcji informacji do potrzeb użytkownika i eksport wyników do plików o różnych formatach, takich jak .xlsx (MS Excel) lub .csv, którymi łatwo zarządza nasze oprogramowanie statystyczne: R.

Dodatkowo i ze szczególnego punktu widzenia rozwiązania SaaS-Cloud, zgodnie z doświadczeniem Grupo Avalon, wymogi bezpieczeństwa, poufność i poziom usług są odpowiednio uwzględnione.

W skrócie, Easy Redmine spełnił oczekiwania niezbędne do realizacji naszych celów.

WBS w Easy Redmine


Używane wtyczki i główne funkcje

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej

W pełni funkcjonalny, chroniony SSL, codzienne kopie zapasowe, w Twoim Geo