Jak firma Integrity skutecznie rozwiązywała codzienne przypadki użycia dzięki zarządzaniu zasobami i konfiguracją

Przemysł:

Software Development

Data realizacji:

Listopad 2022

Centrala:

Londyn, Wielka Brytania

Liczba użytkowników:

25

Działy korzystające z ACM:

Wszystkie departamenty

Zanim zainstalowano zarządzanie zasobami i konfiguracją, Integrity korzystało z Easy Redmine. Kluczowe stało się jednak połączenie zarządzania zasobami IT i zarządzania usługami IT w celu wydajnego dostarczania usług i produktów. W tym studium przypadku możesz dowiedzieć się, jak to zrobili.


Przydzial

W tym studium przypadku przypadki użycia powinny pokazywać, w jaki sposób Easy Redmine może rozwiązać problemy związane z zarządzaniem zasobami IT (ITAM), Zarządzanie usługami IT (ITSM) i Zarządzanie sprzedażą. Na przykład przypadek użycia ITAM powinien pokazać, w jaki sposób Easy Redmine może pomóc w śledzeniu wykorzystania zasobów i zapewnić ich efektywne wykorzystanie poprzez dostarczanie dostosowanych raportów z alertami. Natomiast przypadek użycia ITSM powinien pokazać, w jaki sposób Easy Redmine może pomóc w zarządzaniu kompleksowym dostarczaniem usług IT poprzez połączenie zarządzania projektami i zasobami. Wreszcie przypadek użycia zarządzania sprzedażą powinien ilustrować, w jaki sposób Easy Redmine może zapewnić proste systemy zarządzania kontaktami i produktami w celu uzupełnienia istniejących rozwiązań CRM B2B. Zadanie polega na wyjaśnieniu, w jaki sposób każdy przypadek użycia może rozwiązać ich problemy i potrzeby.


Oczekiwania do spełnienia:

 • Możliwość tworzenia niestandardowych typów zasobów bez znajomości programowania
 • Funkcje do łączenia różnych typów aktywów
 • Funkcje łączenia zasobów z projektami, zadaniami i innymi modułami Easy Redmine
 • Możliwości integracji w celu łączenia zasobów z usługami zewnętrznymi i automatyzacji pracy ręcznej
 • Automatyczne powiadomienia na podstawie różnych parametrów.


Potrzeby biznesowe

Zarządzanie zasobami informatycznymi

Firmy wymagają rozwiązań do zarządzania zasobami IT (ITAM), które zapewniają szczegółowe śledzenie i konserwację ich zasobów informatycznych. Rozwiązania te powinny obejmować narzędzia do efektywnego monitorowania i użytkowania, powiadamiania odpowiedzialnego personelu o konieczności naprawy lub wymiany, generowania raportów do analizy danych i wglądu w historię konserwacji, użytkowania i inne wskaźniki. Dzięki temu firmy mają kompleksowy wgląd w swoje zasoby IT.


Zarządzanie usługami IT

Firmy mają dziś coraz bardziej złożony zestaw potrzeb, jeśli chodzi o zarządzanie usługami IT (ITSM), które można zaspokoić jedynie za pomocą specjalistycznych rozwiązań. Rozwiązania te powinny być w stanie kompleksowo zarządzać dostarczaniem usług IT, łączyć zasoby z projektami i zadaniami oraz generować czytelne raporty dotyczące relacji między zasobami a zadaniami. Ostatecznie te możliwości mogą pomóc firmom zapewnić lepszą wydajność operacyjną i oszczędności kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu usług.


Zarządzanie Sprzedażą

Obecna sytuacja rynkowa wymaga potężnych narzędzi do efektywnego zarządzania operacjami sprzedażowymi i maksymalizacji zysków. Potrzebują oprogramowania, które umożliwia zaawansowane śledzenie informacji o klientach, sprzedawanych produktach i innych funkcjach CRM; możliwość generowania raportów dających kompleksowy obraz relacji klient-produkt-usługa; oraz widoczność kluczowych wskaźników wydajności sprzedaży, takich jak przychody i satysfakcja klientów. Są to podstawowe potrzeby, jeśli chodzi o zarządzanie sprzedażą.


Problemy związane z biznesem

Do problemów związanych z zarządzaniem zasobami IT (ITAM) należą:

 • Trudności w śledzeniu wykorzystania zasobów i zapewnieniu ich efektywnego wykorzystania.
 • Brak możliwości skonfigurowania alertów w celu powiadomienia odpowiedzialnych pracowników, gdy zasób wymaga konserwacji lub wymiany.
 • Wyzwanie związane z generowaniem raportów pomagających analizować dane związane z zasobami IT.
 • Brak wglądu w historię konserwacji zasobów, wykorzystanie i inne istotne wskaźniki


Do problemów związanych z zarządzaniem usługami IT (ITSM) należą: 

 • Trudności w zarządzaniu kompleksowym dostarczaniem usług IT.
 • Niemożność efektywnego powiązania zasobów z projektami i zadaniami.
 • Wyzwanie polegające na generowaniu łatwych do odczytania raportów dotyczących relacji między aktywami a zadaniami. 


Problemy związane z zarządzaniem sprzedażą obejmują: 

 • Trudności w śledzeniu informacji o klientach i sprzedawanych produktach.
 • Brak możliwości efektywnej integracji z zewnętrznymi CRM.
 • Ograniczona możliwość rozszerzenia istniejących funkcji B2B CRM.
 • Wyzwanie generowania raportów, które dają jasny obraz relacji między klientami, produktami i usługami.
 • Brak wglądu w wskaźniki wydajności sprzedaży.


Zarządzanie zasobami IT (ITAM)

Zarządzanie zasobami informatycznymi to zestaw praktyk biznesowych, które łączą funkcje finansowe, inwentaryzacyjne i kontraktowe w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów i wspierania podejmowania strategicznych decyzji. Easy Project może pomóc w zarządzaniu i włączaniu zasobów IT do zarządzania projektami.

Easy Project oferuje szereg funkcji, które mogą pomóc w zarządzaniu zasobami IT. Możesz na przykład utworzyć niestandardowy typ zasobu, aby przechowywać wszystkie informacje o określonych zasobach i połączyć tę właściwość z innymi modułami, takimi jak projekty, zadania i możliwości.

Po utworzeniu spisu zasobów IT Easy Project może pomóc w śledzeniu ich wykorzystania i zapewnieniu ich efektywnego wykorzystania, dostarczając kompleksowe, dostosowywane raporty. Możesz na przykład skonfigurować alerty, aby powiadamiać odpowiedzialnych pracowników, gdy zasób wymaga konserwacji lub wymiany. Możesz także śledzić status licencji, aby zapewnić odnowienie przed upływem terminu.

Kolejną cenną funkcją wtyczki do zarządzania zasobami i konfiguracją jest możliwość generowania raportów, które pomagają analizować dane związane z Twoimi zasobami informatycznymi. Na przykład Easy Project może podsumować wykorzystanie zasobów, historię konserwacji i inne istotne wskaźniki, umożliwiając podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących zarządzania zasobami IT.


Kluczowe punkty:

 • Niestandardowe typy aktywów umożliwiają przechowywanie wszystkich potrzebnych danych o zasobach.
 • Konfigurowalne raporty wspierające zarządzanie zasobami.
 • Alerty do wysyłania automatycznych powiadomień na podstawie parametrów zasobów.


Zarządzanie usługami IT (ITSM)

Zarządzanie usługami IT ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji, która chce skutecznie i wydajnie dostarczać swoje usługi IT. Easy Project może pomóc w zarządzaniu kompleksowym dostarczaniem usług IT poprzez połączenie zarządzania projektami i zasobami.

Jedną z kluczowych cech Easy Project jest możliwość łączenia zasobów z projektami i zadaniami. Ta funkcja może być bardzo przydatna podczas zgłaszania problemów z oprogramowaniem i zarządzania aktualizacjami.

Na przykład, jeśli zasób sprzętowy wymaga wymiany, możesz utworzyć zadanie w Easy Project, aby go wymienić i połączyć je z odpowiednim zasobem sprzętowym w twoim ekwipunku. Pulpity nawigacyjne mogą wyświetlać te informacje w formie raportów, aby zapewnić menedżerom jasny przegląd.

Kolejną przydatną funkcją Easy Project jest możliwość łączenia różnych typów zasobów. Możesz więc na przykład powiązać zasoby programowe ze sprzętem i mieć jasny obraz swojej infrastruktury.


Kluczowe punkty:

 • Użytkownicy mogą łączyć ze sobą różne typy zasobów.
 • Pracownicy mogą łączyć zasoby z zadaniami, dając przejrzysty przegląd wszystkich operacji wykonanych dla określonego zasobu.
 • Wyrafinowane raporty oparte na relacjach aktywa-zadania.


Zarządzanie Sprzedażą

Wyobraź sobie firmę, która potrzebuje informacji o klientach i sprzedawanych im produktach (usługach) w Projekcie Easy. Jednocześnie z jakiegoś powodu firma nie potrzebuje wyrafinowanego CRM. Zamiast tego zarządzanie zasobami i konfiguracją umożliwia przegląd kontaktów z projektami i produktami dotyczącymi klientów.


Kluczowe punkty:

 • Proste kontakty i zarządzanie produktami.
 • Pomocne przy integracji z zewnętrznymi CRM-ami.
 • Rozszerz istniejący CRM B2B.

 

Wyniki

Easy Redmine ACM zapewnił skuteczne rozwiązanie problemów opisanych powyżej. Oferuje wszechstronne funkcje, takie jak niestandardowe typy zasobów, konfigurowalne raporty, alerty oraz możliwość łączenia różnych typów zasobów, które umożliwiają organizacjom bezproblemowe zarządzanie zasobami IT i usługami. Również, Easy Redmine umożliwia użytkownikom łączenie zasobów z projektami i zadaniami do wydajnego raportowania, śledzenia i analizy

Dlatego Easy Redmine ACM dostarczył zintegrowane i wydajne rozwiązanie dla przedstawionych wyzwań i może być korzystne dla każdej organizacji, która chce efektywnie zarządzać swoimi zasobami i usługami IT.


O uczciwości

Integrity to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, specjalizująca się w tworzeniu aplikacji internetowych w języku Ruby. Po roku korzystania z Easy Redmine zespół musiał uwzględnić zarządzanie aktywami w planowaniu projektu, ponieważ w firmie znajdowało się coraz więcej zasobów fizycznych i wirtualnych. To był główny cel instalacji wtyczki do zarządzania zasobami i konfiguracją.

Wypróbuj Easy Redmine w 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Pełne funkcje, ochrona SSL, codzienne kopie zapasowe w Twojej geolokalizacji